• https://www.twitter.com/@Julide__
İndir

Anasayfa

Jülide, Üniversite Eğitimi için geldiği İstanbul'da düşünsel gelişim ve değişim serüveni yaşar. Jülide bir yandan çevresiyle ve yakınlarıyla olan ilişkilerini yeniden kurgularken, diğer yandan arkadaşlarıyla gittiği Paris, Çin ve Mısır gezilerinde yaşadığı gizemli olaylarla düşünsel dönüşümünü gerçeklikler ve yansımalar temelinde yeniden düzenler. Jülide, hocaları ve sınıf arkadaşlarıyla gittiği üç seyahatte Kırmızı Kitap'taki şifreyle yüzleşir. Kitap'taki şifreli işaretin bulunduğu sayfadaki yaratılışla ilgili mesajlar ondaki düşünsel dönüşümün temelini oluşturur. Jülide, insanların her gün olağan karşıladıkları olguları yeniden yorumlar. Toplumun çoğunun kanaatlerine karşı çıkar, onları yeniden düşünür. Yakın arkadaşlarıyla karşı karşıya geldiği aşk ilişkilerinde dostluklarını gözden geçirir; aşk, sevgi ve arkadaşlık kavramlarını gözden geçirir.
15.12.2015